Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van

Elements Beautycentre
Papegaaistraat 13
4461 AD Goes
Telefoon: 0113 – 22 63 42
E-mail: info@elementsbeautycentre.nl

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67289541. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u indien u:
a) Zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief
b) Als u bij ons als klant een behandeling ondergaat
c) Contact opneemt via het invulformulier van onze website
d) Zich inschrijft voor een evenement die door ons wordt georganiseerd
e) Leverancier bent

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
a) Naam (klant en leverancier)
b) Adresgegevens (klant en leverancier)
c) Postcode en woonplaats (leverancier)
d) E-mailadres (klant en leverancier)
e) Telefoonnummer (klant en leverancier)
f) Geslacht (klant)
g) Relevante medische zaken die betrekking hebben op de behandeling (klant)

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:
a) Uw behandeling als klant verder te optimaliseren
b) U te informeren via onze nieuwsbrief
c) Contact met u te kunnen onderhouden in relatie tot gemaakte afspraken

 

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Natascha de Jonge via 0113-22 63 42 en/of info@elementsbeautycentre.nl voor:
a) Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken
b) Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring
c) Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken
d) Correctie, beperking, verwijderen of overdracht van uw gegevens
e) Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Elements Beautycentre

 

3. COOKIES

Elements Beautycentre registreert gegevens over het gebruik van onze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Elements Beautycentre de website verbeteren en aanpassen naar de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op onze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanomiseerde gebruik van Google Analytics.

 

4. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

5. DERDEN

5.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derde:
a) MailChimp (naam en e-mailadres)
Deze derde gebruikt de gegevens voor het kunnen versturen van de nieuwsbrief.

5.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

 

6. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

7. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.